de mens van morgen: Homo conexus

Wat betekent het om mens te zijn? Mens in een digitaal tijdperk? Hoe kunnen we ons onze toekomst zeker stellen voor het moment waarop kunstmatige intelligentie onze eigen intelligentie gaat overtreffen? Het draait allemaal om teruggaan naar de essentie. De verschuiving van Homo Sapiens, waarbij we ons onderscheiden door wijs te zijn, naar Homo Conexus, waar we ons onderscheiden door onze verbindende vermogen.

Ja, we moeten zeker omarmen wat technologie ons brengt. We moeten de kansen begrijpen en inzetten. Maar het belangrijkste is begrijpen en herwaarderen wat ons mens maakt. Zoals professor Solomon zegt: Terug gaan naar onze essentie.  Naar wat we zijn vergeten. Ons vermogen, maar ook onze BEHOEFTE om verbonden te zijn. Om plaats te maken voor Homo Conexus.